Værktøjer mod undertrykkende vold

Aktuel udtalelse - vedtaget på SUF's landsmøde 2015

Værktøjer mod undertrykkende vold

I SUF ved vi at vold kan bruges som middel til undertrykkelse og ofte gør det. Vi ved også at der skal en del til for at stoppe det. Vold mod kvinder, homoseksuelle og transpersoner er knyttet sammen med patriarkatets undertrykkende strukturer. Et overgreb blandt en gruppe udløser en hverdagsfrygt, denne frygt er med til at holde folk fra at bryde med rammerne og begrænser deres frihed. Vi accepterer ikke nogen former for undertrykkende vold i SUF. Vi modarbejder derimod volden aktivt. Derfor ved vi at disse nedenstående værktøjer er vigtige, de er vigtige i den feministiske kamp både internt i vores organisation og ude i samfundet.

Når du møder en voldsramt er det selvfølgelig vigtigt at huske hvordan vi feministisk forholder os til volden. For at sikre at vi i vores organisation og uden for vores organisation, kan være med til at give folk de bedste rammer for personligt at komme videre fra en voldsepisode el. lign må vi være bevidste om hvordan vi møder folk der har oplevet undertrykkende vold.

  • Personen der har oplevet overgrebet ved bedst selv hvad der skete, altså har de selv definitionsret. Vær opmærksom på at en episode kan være svær og at det er meget normalt at fortrænge oplevelsen. Giv den udsatte plads og tid, pres dem ikke til at sige noget.

  • Undgå at påfører personen skam, stil ikke spørgsmål som “Hvad havde du på?”, “Havde du drukket alkohol?” - at en person er blevet udsat for et overgreb er aldrig deres egen skyld.

  • Har du mistanke om at nogen du kender er i et voldeligt forhold så spørg, dog ikke for direkte. Vær respektfuld, åben og lyttende. Det handler ikke om dig. Sørg for at I er alene og i trygge omgivelser. Pres ikke personen, men præsentér muligheden om hjælp.

  • Har man været i et forhold med vold kan det være svært at forlade forholdet, dette kan der være mange grunde til. Det kan være frygt, kontrol eller noget helt tredje. Vær tålmodig og støttende.

  • Har nogen været udsat for en oplevelse og reageret på en bestemt måde fx. frosset, sparket, råbt eller noget helt andet, så bekræft reaktionen, der findes ikke nogen forkert reaktion.

  • Husk at der findes mange former for vold eller overgreb. Det kan både være fysisk vold, seksuel vold, verbal vold, psykisk vold, materiel vold, økonomisk vold, elektronisk vold (overvågning osv.), ”æres”relateret vold og latent vold (frygten for vold, lægger sig meget op af begrebet hverdagsfrygt.). Personer oplever ofte en blanding af de ovenstående. Ingen af dem er nødvendigvis værre eller bedre end de andre. Husk at oplevelsen er relativ for den der har oplevet den. Altså kan du ikke vurdere hvorvidt oplevelsen var ‘slem’ eller ‘meget slem’.

  • Personen skal ikke have at vide hvordan historien påvirker dig. Det handler ikke om dig, det handler om personens oplevelse. Så hvis du spørger eller bliver involveret i en samtale om et overgreb så vær indstillet på at lytte.

  • Husk at du ikke er professionel, tag den første kontakt på en rolig og tryg måde, lyt og stil dig til rådighed. Hjælp til med at finde hjælp.

Ovenstående er ikke alene løsningen på undertrykkende vold, men nogle værktøjer der kan hjælpe til i hverdagen. Det er vigtigt at vi ikke kun i teorien, men også i praksis bekæmper undertrykkelse alle de steder vi støder på den.