Værktøjer mod sorte finanslove

Værktøjer mod sorte finanslove

Ved folketingsvalget i 2015 tabte centrum-venstre regeringen magten til en kulsort Venstre regering. Allerede under valgkampen lancerede Venstre og højrefløjen en række skiftende enten undertrykkende, forurenende og ulighedsskabende politikker. Ganske kort efter regeringsovertagelsen så vi anslagende til at disse politikker blev til virkelighed.

Det første eksempel er den påståede lukning af grænserne for asylansøgere. Og endeligt med Venstres finanslovsudspil for 2016 kom den kulsorte politik til synes i sit fulde omfang. Finanslovsudspillet indeholder bl.a. en besparelse på intet mindre end 8,7 milliarder på uddannelsessektoren. En sektor der ellers har holdt for på mange områder bl.a. ved folkeskolereformen, fremdriftsreformen og dimensioneringsplanerne. De nye milliardbesparelser vil koste dyrt for Danmark på lang sigt. Ligeledes er i modstrid med tanken om, at høj kvalitet i uddannelse er afgørende for Danmark i fremtiden. Venstre præsenterede ligeledes i valgkampen tanken om, at flygtninge skal hjælpes i nærområderne. Dette går de direkte imod i en finanslov som vil skærer i ulandsbistanden. Samtidig har Venstreregeringen fremlagt planen om ”Grøn realisme”, som er et tilbageslag for næsten alle progressive tiltag på klima- og miljøområdet. Dette er blevet fremlagt samtidig med finanslovsudspillet, så det lykkedes at få fjernet en hver form for offentlig debat om klima og miljø. Når vi er vidne til så vanvittige forringelser må og skal vores svar komme prompte. Tre veje til dette er:

 

1. Arbejdet i bevægelserne er afgørende for den folkelig modstand, og muligheden for, at mobilisere en generel modstand i samfundet. Som SUFere arbejder vi stærkest når vi arbejder i bevægelserne og trækker dem i en progressiv retning. Udgangspunktet på dette arbejde må være ”uden for konsensus, men inden for rækkevide”.

 

2. Den lokale modstand kan mobiliseres. I det lokale miljø har vi som SUFere en ideel mulighed for, at påpege præcis på hvor forringelserne går ud over almindelige mennesker. Igennem offentlige møder og aktioner med lokalt fokus sætte fokus på, at finanslove ikke blot er noget abstrakt, men er relevant for alle dele af samfundet.

 

3. Også medierne er fuldstændig afgørende for modstand mod en given finanslov. Her er både skrevne og online medier vigtige. En ben hård indsats for, at gøre opmærksom på forringelser som vedrøre den enkelte er med til, at vende stemningen og udgangspunktet for den offentlige debat. Hvis det står klart for det enkelte menneske, at det både bliver ramt som enkeltperson, og i det kollektiv der omgiver det, kan det få lysten til at sige fra.

 

Modstanden mod borgerlige finanslove må og skal være til stede. Dette freder på ingen måde finanslovsforslag stillet af centrum-venstre, men modstanden mod den borgerlige økonomiske politik, må stå mest fremtræden i den givne politiske samtid.

 

Motivation:

Den politiske virkelighed har forandret sig markant med Venstre-regeringens indtræden. Derfor har vi forsøgt at give nogle konkrete bud på hvordan denne kan modarbejdes lokalt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Dette er ikke et alt udtømmende papir, men vi håber, at det kan skabe en refleksion over hvordan vi modarbejder sorte finanslove, og hvordan vi arbejdet med dette lokalt.

 

Stillet af:

Emilie Beck (Odense), Kasper Holmgrün (Odense) Jonatan Moldrup (Odense) Frederik Werner Kronborg (Odense).