SUF vil samle landets antikapitalistiske studerende

Aktuel udtalelse - vedtaget på SUF's landsmøde 2015

SUF vil samle landets antikapitalistiske studerende

Under de seneste regeringer har vi en set en række angreb på universiteterne og de studerende. Afdemokratiseringen af universiteterne med blandt andet indførelse af eksternt flertal i bestyrelserne. Begrænsninger af SU’en og generel undergravning af de studerendes levevilkår. Strukturelle reformer der skal presse de studerende hurtigere igennem, og som samtidig får uddannelserne til at fungere som varer og universiteterne til at agere som virksomheder. Også indholdet af undervisningen og mulighederne for forskning bliver i højere og højere grad tilpasset erhvervslivets interesser.

Disse angreb er blevet mødt af protester. Dels lokale protestbevægelser på de enkelte institutter og universiteter. Dels den fælles protestbevægelse imod fremdriftsreformen. Og dels græsrodsbevægelsen Et Andet Universitet. Og lignende angreb og protester finder sted over resten af verden. Ingen af disse protester i Danmark har dog foreløbig vist sig stærke nok til at vende udviklingen.

I SUF vil vi gerne bidrage til at skabe og udvikle en stærkere bevægelse på universiteterne, der både kan skubbe universiteternes udvikling i en ny retning og være en del af en bredere protest imod samfundets udvikling også uden for universiteterne. Første skridt i denne retning er at organisere vores egne (og Enhedslistens) universitetsstuderende medlemmer bedre. Ved at skabe og udvikle et netværk af antikapitalistiske studerende kan vi bidrage til at styrke og udvikle de protester, der opstår på universiteterne.

Derfor vil vi arbejde på at samle alle medlemmer af SUF og Enhedslisten, der studerer på universitet til et fælles seminar til afholdelse i oktober 2015 , hvor vi kan diskutere såvel universitetets som samfundets udfordringer ud fra et antikapitalistisk perspektiv og udvikle vores egne modsvar og krav. Et seminar hvor antikapitalistiske universitetsstuderende fra hele landet kan lære hinanden at kende og blive del af et netværk, der kan rykke stærkt nedefra i forbindelse med kommende protester i og uden for universiteterne.

Vi ved, at det er gennem organisering og kamp nedefra, at vi kan forandre såvel universiteterne som Danmark og verden. Derfor må vi arbejde målrettet på at organisere os selv, vores medstuderende, vores generation og vores klasse. Et seminar for ALLE universitetsstuderende i SUF og Ø er et vigtigt skridt i denne retning.

Organisering - bevidstgørelse - kamp!