Ny ansattestruktur

Ny ansattestruktur

 

SUF nedlægger pr. august 2018 de frikøbte stillinger organisationssekretær, lokalgruppesekretær, jyllandssekretær og faglig- og uddannelsespolitisk sekretær og opretter tre fuldtidsfrikøbte stillinger med nye stillingsbeskrivelser og arbejdsplads på SUFs sekretariat på Studiestræde 24 i København. I de nye ansættelser skal det være muligt at være ansat 1-2 år, for at sikre en større kontinuitet, og forsikre sekretariatet imod at der sker total udskiftning en gang om året. Bogholderstillingen beholdes i sin nuværende form.

 

SUF nedlægger de deltidsfrikøbte stillinger faglig- og uddannelsespolitisk sekretær og jyllandssekretær ud fra en vurdering af at tre fuldtidsfrikøbte med samme fysiske arbejdsplads vil føre til et tættere og mere dynamisk samarbejde i hverdagen og dertil forøger den samlede mængde effektive timer som SUF får ud af sine frikøbte. Dertil kommer at arbejdsopgaverne i stillingerne faglig- og uddannelsespolitisk sekretær og jyllandssekretær ikke reelt kan udføres inden for de nuværende 10-timers frikøb.

 

De tre fuldtidskøbte stillinger bliver som følger:

 

Organisationssekretær

Organisationssekretærens rolle er at varetage SUFs daglige drift. Den vigtigste er her at lave den årlige ansøgning til Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). I det daglige drejer driften sig om at indmelde nye medlemmer, sørge for sekretariatet daglige drift, og i det hele taget facilitere at organisationen er i stand til, at aktivitet kan finde sted.

Selvom organisationssekretærens opgaver adskiller sig fra lokalgruppesekretærernes, skal denne indgå i et team, således at de tre kan varetage hinandens opgaver, hvis det bliver aktuelt.

 

To nye fuldtidsfrikøbte stillinger

De to nye fuldtidsfrikøbte stillinger bliver meget lokalgruppenære. Det betyder at de i tæt samarbejde kommer til at rejse rigtig meget rundt i landet og besøge lokalgrupper fysisk. Det kendskab til lokalgrupperne som skal til for at understøtte lokalgrupperne bedst muligt opnås bedst ved en tæt personlig og polisk relation til lokalgrupperne og deres medlemmer. Derfor oprettes to fuldtidsfrikøbte stillinger med det eksplicitte formål. De øvrige arbejdsopgaver bliver at hjælpe til med organiseringen og udførelsen af kampagner i tæt samarbejde med ledelsen og lokalgrupperne. De to ansatte i mellem skal det være muligt enten at arbejde mest med kampagner eller mest med lokalgrupper, men det forventes at begge frikøbte, kan begge dele, og at, de to skal have et tæt samarbejde og åben kommunikation om dette.

Stillet af ledelsen