LM18: Tidsfrister

LM18: Tidsfrister

Husk at tilmelde dig LM18 her!

 

 Tidsfrister

Søndag 4. februar kl. 23:59 er der deadline for:

 • Dato,
 • Sted,
 • Stormødets hovedpunkter.

Søndag 4. marts kl. 23:59 er der deadline for:

 • Ledelsens beretninger,
 • Ændringsforslag til vedtægter,
 • Forslag til dagsorden,
 • Forslag til forretningsorden,
 • Forslag til emnepolitiske udtalelser,
 • Ændringsforslag til stående emnepolitiske udtalelser,
 • Ændringsforslag til minimumsprogram,
 • Øvrige forslag.

2 ugers udsending: Onsdag 28. marts kl. 9:00 er der deadline for:

 • Ændringsforslag til emnepolitiske udtalelser,
 • Ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægter,
 • Forslag til aktuelle udtalelser,
 • Ændringsforslag til forretningsordenen,
 • Ændringsforslag til dagsordenen,
 • Ændringsforslag til ændringsforslag til minimumsprogrammet,
 •  Ændringsforslag til øvrige indkomne forslag.

Fredag den  13. april, 2 timer efter mødets afslutning er der deadline for:

 • Opstilling til ledelsen,
 • Opstilling til kasserer,
 • Ændringsforslag til ændringsforslag til emnepolitiske udtalelser,
 • Ændringsforslag til aktuelle udtalelser.