Grøn gruppe

Grøn gruppe

Kontaktperson: Aksel Johansen

nummer: 28 88 63 28

Find Aksel Johansen på facebook (aksel.johansen.3) - Så sørger han for at du kommer med i grøn gruppes facebookgruppe, hvor det meste kommunikation foregår

Grøn gruppe mødes cirka en gang om måneden og forsøger at skifte mellem Århus, København og Odense, da medlemmerne i gruppen kommer fra hele landet.

Formål

Grøn gruppe er SUFs emnegruppe som arbejder med: politikudvikling og formidling inden for socialistisk bæredygtighed, klima, miljø, energi og dyrevelfærd. Samarbejde og solidaritet med progressive grønne bevægelser i Danmark og udlandet.  

 

Arbejdsområder

  •  Sikre og styrke SUFs grønne aktivisme
  • Udvikle og udvide samarbejde med eksisterende grønne bevægelser i Danmark og udlandet
  • Koordinere SUFs deltagelse i brede grønne folkelige protester
  • Stille oplæg, artikler og skolingstekster til rådighed for resten af organisationen
  •  Uddanne suffere i grøn aktivisme, herunder civil ulydighed i forbindelse med protester
  • Indhente politisk og aktivistisk inspiration fra samarbejdspartnere i Danmark og udlandet og udbrede disse erfaringer i SUF