Flere muskler til EU’s ukontrollable politihund

Nyheder | Onsdag, december 2, 2015 - 11:22

Flere muskler til EU’s ukontrollable politihund

Den nye Europol-aftale giver flere midler og videre beføjelser til en EU-politiskyrke uden for demokratisk kontrol. Det hører ingen steder hjemme i en retsstat.

Politikerne har i den seneste tid stået på tæerne af hinanden for at skamrose EU’s politisamarbejde Europol. Europol for æren for at optrevle pædofiliringe og bekæmpe terror. Europol er det eneste, der sikrer os mod at blive et slaraffenland for kriminelle, må man forstå.

Flere muskler, mindre kontrol

De dræbte i Paris er knapt blevet begravet før de nu bliver brugt som løftestang til at gennemtvinge en ny reform af Europol. Chefforhandleren på vegne af EU-parlamentet, den kristenkonservative García-Consuegra, satte turbo på forhandlingerne ”for vores borgeres sikkerheds skyld”.

Når han ikke er ved at kvæles i sin egen alfaderlige bekymring for ’det europæiske folks sikkerhed’ har det været hans opgave at varetage et forhandlingsmandat fra EU-parlamentet. I dette mandat har krav om demokratisk kontrol med Europol stået højest på listen. Den slags fjollede demokratiske hensyn kan vi tilsyneladende ikke bruge tid på, når vi skal bekæmpe den terrortrussel vi selv har skabt. Den nye Europol-aftale udvider beføjelserne for det politisamarbejde, som nu bliver overstatsligt. Samtidig slækkes der på den demokratiske kontrol.

EU er i gang med at skabe et monster af et magtmiddel: En bidsk EU-politihund uden snor, som ved hver reform får endnu et skud steroider. Hvis politiet i Danmark krænker borgernes retssikkerhed har vi en række kontrolinstanser, som kan træde ind. Politiklagemyndigheden og Folketinget kan reagere over for et politi, som overskrider sine beføjelser. Det er en hjørnesten i en retsstat.

Europol er kontrolleret af en såkaldt ”fælles parlamentarisk kontrolgruppe”, som skal bestå af EU-parlamentets retsudvalg, samt repræsentanter fra de nationale parlamenter.

Ordet ”kontrolgruppe” er dog i virkeligheden at tage munden for fuld. Kontrolgruppen kan ikke stille Europol til ansvar over for lovgivningen eller menneskerettighederne. De har heller ikke adgang til Europols dokumenter.

Kontrolgruppens magt er begrænset til at kunne kræve, at chefen for Europol møder op og orienterer EU-parlamentet om, hvad Europol går og laver. Ingen kan for alvor kontrollere Europols arbejde eller for den sags skyld stille dem til regnskab for deres handlinger.

Overvågning gennem sociale medier

For uden en alarmerende mangel på demokratisk kontrol udvider reformen også Europols geschäft til at omfatte overvågning af internettet i samarbejde med virksomheder såsom Facebook.Det er vildt problematisk, at en politimagt indgår denne type partnerskaber med virksomheder, der udbyder en social medieplatform. Man udliciterer så at sige en overvågningsopgave til en privat aktør.

Derudover bliver der med reformen åbnet for, at de private virksomheder ikke kun skal være afsendere af følsomme oplysninger, men også skal kunne modtage dem. En bidsk politihund uden snor. Chefforhandleren for EU-parlamentet har solgt den demokratiske kontrol – og de danske politikere jubler og kalder det en ”stærk” Europol-aftale.