Budget for SUF 2016

Vedtaget på Socialistisk UngdomsFronts Aktivitetsmøde 2015

Budget for SUF 2016

Fakta

SUF vedtager hvert år på Aktivitetsmødet et budget. Dette danner en ramme for, hvor mange penge vi må bruge på forskellige ting i det kommende år.

Download

 Indtægter          
 Kontingenter                150.000,00
 Støtte fra DUF             2.165.000,00
 Lydindtægter                               -  
 Andre intægter                                -  
 I alt Indtægter             2.315.000,00
   
 Aktiviteter   
 Blomster og Barrikader                150.000,00
 Landsmøde                  75.000,00
 Aktivitetsmøde                  75.000,00
 Ledelsesmøder                  65.000,00
 Sommerlejr                115.000,00
 Lokalefaciliteter                  40.000,00
 Støtte til lokalgrupper                  80.000,00
   
 Støtte til andre                  30.000,00
 Internationalt arbejde                  20.000,00
 Fagligt arbejde                  40.000,00
 Grønt arbejde                   40.000,00
 Uddannelsespolitisk arbejde                  40.000,00
 Antiracistisk arbejde                  40.000,00
 Feministisk arbejde                   25.000,00
 Kønspolitisk arbejde                  15.000,00
 Skoling                  60.000,00
 Internationale protester                   60.000,00
 Skolestartskampagne/efterårskampagne                  80.000,00
 Emnegrupper                  10.000,00
 Anden rejserefusion                  12.000,00
 Forbedredelse af skolevalg                  50.000,00
 Andre materialer og kampagner                   20.000,00
 I alt aktiviteter             1.142.000,00
   
 Administration        
Anskaffelser                  10.000,00
Porto og fragt                  55.000,00
Renter og gebyrer                  10.000,00
Revision                 50.000,00
Medlemskab af DUF                    4.500,00
Kopiering, service mm.                  35.000,00
Lyd                    1.364,85
Telefon, Internet og abbonomenter                  30.000,00
Husleje SatSek                   4.000,00
Husleje og el                205.000,00
Organisationssekretær                151.355,45
 Lokalgruppesekretær                151.355,45
 Bogholder                  61.079,48
 Faglig sekretær                  61.079,48
 Jyllandssekretær                  61.079,48
 Ansatte rejser                  25.000,00
 Diverse udgifter ansatte                  40.000,00
 Diverse sekretariatsudgifter                  25.000,00
 I alt administration                980.814,19
   
 Resultat                192.185,81
 AM vedtagen bundlinje                 150.000,00
 Disponibelt beløb                  42.185,81