Arbejdsplan for 2018

Arbejdsplan for 2018

ISUL

SUF afholder ISUL (International Socialistisk UngdomsLejr) i 2018. Lejren bringer unge socialister fra hele verden sammen i en uge, der skal byde på skoling, møder mellem delegationerne, erfaringsudveksling og opbygning af internationale netværk. Vi håber at tage imod 400 internationale kammerater. Blandt andet vil vi invitere vores skandinaviske søsterorganisationer, der som regel ikke er repræsenteret. Vi vil mobilisere 150 SUF'ere til den danske delegation, det højeste antal nogensinde, for at styrke SUFs tilknytning til vores internationale kammerater i endnu højere grad, end det var tilfældet i 2016. Vi vil styrke den internationale solidaritet og det internationale samarbejde. Ungdommen skal samles og skabe grobund for organisering omkring de fælles kampe, arbejderkamp, kvindekamp, klimakamp.

 

Ende Gelände og internationale protester

I 2018 kommer der sandsynligvis en pause for Ende Gelände-aktionerne af brunkulminer i Tyskland. Det betyder ikke, at vi skal sidde stille. SUF vil i dette tomrum i 2018 forsøge at stable en blokade af noget klimaskadelig infrastruktur på benene i Danmark. Der nedsættes en gruppe, der afgør ambitionsniveau og graden af international involvering. Generelt skal vi så vidt muligt være til stede i de internationale protester, og bringe erfaringerne med hjem.

 

Styrk den internationale feministiske bevægelse

Overalt i verden protesterer kvinder mod vold og undertrykkelse. Selvom denne bevægelse i vid udstrækning er antikapitalistisk og systembrydende, er der også tendenser til en afpolitisering af feminisme, specielt i Trumps USA, hvor den endda den ultraliberalistiske Ivanka Trump kan ses som feministisk symbol, og hvor feminisme kun handler om kvinder i topposter. Også i Danmark må vi passe på, at feminisme ikke bliver afkoblet fra antikapitalisme. Denne tendens kan ses på det nye parti Feministisk Initiativ, som ikke vil placere sig på en såkaldt ”klassik højre-venstre-skala”. Vi skal bygge videre på en lang bevægelse, der har kæmpet for folks ret til at bestemme over deres egen krop, både hvad angår reproduktive rettigheder, kønsudtryk osv. Vi skal gribe muligheden for at radikalisere popfeministerne. Vi vil derudover skabe organisering og aktivitet omkring 25. november, som er den internationale dag mod vold mod kvinder, og 8. marts, kvindernes internationale kampdag.

 

LGBT+-seminar

Også i bevægelsen for køns- og seksualitetsfrigørelse ser vi, at bevægelsen bliver pacificeret og afpolitiseret. I medierne ses rige, hvide homoseksuelle (mænd), og det betragtes som en sejr. Men vi ved, at LGBT+-kamp hverken kan eller skal adskilles fra klassekamp og antiracisme. Det vil vi huske, når SUF i 2018 afholder et antikapitalistisk og antiracistisk LGBT+-seminar, hvor vi skal udvilke og debattere den politik, der skal udmøntes i en LBGT+-udtalelse som erstatning for den, som LM’17 annulerede. Seminaret skal mobilisere 50 SUF'ere fra hele landet, nye som gamle.

 

OK18

I foråret 2018 skal der forhandles overenskomst for en række offentligt ansatte. Da de traditionelle

kvindejobs, ofte omsorgsarbejde, er i det offentlige, er der også et klart ligestillingsperspektiv i at få en så god overenskomst hjem som muligt. Vigtigst er at vi i samarbejde med fagbevægelsen kæmper for en afskaffelse af loftet over det offentliges lønniveau, som foreskriver, at de offentlige ikke må overstige lønningerne i den private sektor. Derfor er kampen ifb. med OK18 en feministisk og anti-neoliberal kamp. Vi skal bruge vores aktivismeerfaring fra OK17 protesterne, hvor SUF formåede at gribe mediernes bevågenhed og give den generelle modstand mod overenskomsten et SUF-udtryk, der var ungt, rebelsk og særegent. Vi skal også bruge protesterne til at skabe forbindelser til de mere radikale dele af fagbevægelsen og forsøge at politisere og radikalisere fagbevægelsen som helhed.

 

Skolevalg

Skolevalget er blevet permanent, og fastlagt til afholdelse hvert andet år med deltagelse fra 8.-10. klassetrin. Der ligger et kæmpe mobiliseringspotentiale blandt folkeskoleelever, og SUFs tilstedeværelse er derfor vigtig. Næste skolevalg afholder i januar 2019, men planlægning begynder allerede i foråret '18. Her skal SUF være repræsenteret og på dupperne fra starten, så emnerne i videst muligt omfang kan vinkles til vores fordel, eller at de helt kan afskaffes, så vi kan få lov at formulere vores egen politik uafhængigt af kompromiser med DUF og ungdomspartierne. Mange mærkesager har de sidste to skolevalg været vinklet til højrefløjens fordel, og det har ført til dennes sejr begge gange. Vi skal blive bedre til at forklare, at højrefløjens løfter om frihed kun er løfter om frihed for de rige og priviligerede. I 2018 skal vi få en skolevalgsgruppe op at stå. Gruppen har ansvar for at planlægge debattørtræning, fordele debatter og udarbejde materialer. Det er vigtigt at tjansen som repræsentant til DUF ikke ender et tilfældigt sted, som det var tilfældet sidste gang, men at opgaven varetages af en stabil gruppe af kammerater.

 

Forberedelser til valgkampe

Den 23. maj 2019 er der valg til EU-parlamentet(EP), hvor vi skal sørge for, at vores kammerater i Enhedslisten bliver sikret en stærk repræsentation.

Samtidig ved vi, at der senest i juni 2019 vil være valg til Folketinget. Vi kan nok regne med, at regeringen ikke vil have to valgkampe oveni hinanden, hvorfor folketingsvalget formentlig bliver udskrevet før Europaparlamentsvalget. I begge tilfælde skal SUF stå klar til at sikre vores kammerater i Enhedslisten et fremragende valgresultat og samtidig sørge for, at SUF står stærkere end nogensinde før, når vi er på den anden side.

Derfor skal vi allerede nu overveje hvordan vi kan sætte gang i forberedelserne.

Følgende punkter er ledelsen forpligtet på facilitere gennemførelsen af:

- Opstart af Folketingsvalgkampsgruppe, som holder første møde senest start-april 2018

- At der senest 1. Maj 2018 er en foreløbig valgkampsplan, for det tilfælde at valgkampen kommer tidligere end ventet.

- Derudover udkast til valgmaterialer 1. juni

- En udtalelse til brug i forbindelse med valgkampen skal behandles på LM18.

- Opstart af kampagnegruppe ift. EP-valget, som fremlægger de overordnede

kampagneplaner på ledelsesmødet i december 2018. -Klarlægge vores position mellem Folkebevægelsen og Enhedslisten, der skal lægge et forslag klar senest 1 måned før AM18.

Fremtiden er vores. Alt for længe er studerende, arbejdere, syge og arbejdsløse blevet trampet på. Lad os sende verden som vi har kendt den alt for længe til historiens losseplads og kæmpe side om side med Enhedslisten for socialisme og solidaritet!

 

Lokalgrupper

Lokalgrupperne er SUFs rygrad, og er for mange SUF'ere deres primære organisering. Det kommende år skal vi sørge for, at dette bliver tilfældet for mange flere SUF'ere. Vi skal have lokalgrupper, hvor der er potentiale for det, og vi skal styrke dem, som allerede eksistere. Dette arbejde skal ikke alene hvilke på lokalgruppesekretæren, men f.eks. også kunne varetages af folk fra velfungerende lokalgrupper. Der skal arbejdes videre på erfaringerne fra lokalgruppeseminaret, og lokalgruppehåndbogen skal udbredes som en grunlæggende how-to guide for både nye og eksisterende lokalgrupper.

 

Skolestartskampagne

SUF skal igen ud og føre kampagne på landets uddannelser, både de gymnasieelle og erhvervsuddannelserne. Vi skal ud til de unge med skarpe, radikale, antikapitalistiske, antiracistiske og feministiske budskaber. Vi skal give dem en kobling af ungdommens problematikker på den neoliberalismen, og vise at svaret er socialisme og feminisme. Vi skal besøge områder, hvor der er potentiale for videre aktivitet, og skolebesøgene skal mobilisere til opstartsmøder. Vi skal holde op med at ville nytænke formen på skolestartskampagnen, og i stedet se på hvordan vi bedre mobilisere på en allerede eksisterende platform. Det er vigtigere at mobilisere vores medlemmer end at starte fra bunden hvert år.

 

 

Vedtaget på Aktivitetsmødet 2017